Általános Szerződési Feltételek

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Fantázia Bútor Eger
Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Á + N Eger Bt. (székhelye: 3300 Eger, Állomás tér 5.; adószáma: 20319678-2-10; képviseli: Rajna Ferenc; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.fantaziabutoreger.hu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik.

Általános információk, webshop

Általános információk

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.fanzaziabutoreger.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webshop) keresztül történik. A Webshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webshopnak, olvassa el figyelmesen Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Szolgáltató szolgáltatását, amennyiben minden pontjával egyetért. A Szolgáltató az Ügyfél részére az alábbi feltételek szerint nyújtja internetes szolgáltatásait. Ezeket a feltételeket a Felek elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

A Webshop online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Ügyfélszolgálat: (36) 516 326
Internet cím: www.fantaziabutoreger.hu
E-mail: info@fantaziabutoreger.hu

A rendelés folyamata és a vásárlás feltételei

A Webshopon keresztül megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat az adott termék melletti használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. A forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a Szolgáltató az áruhoz mellékeli. A használati útmutató téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges.

A Szolgáltató az adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal, de törekedni köteles rá, hogy a képek lehetőség szerint a valóságot ábrázolják.

A kiválasztott termékek az alattuk található „Kosárba” feliratú linkre klikkelve tehetőek az áruház kosarába, melyek rendelési mennyisége egyszerűen módosítható a feltüntetett darabszám megváltoztatásával. A „Kosár tartalma” gombra kattintva a kosárba rakott tételek láthatóak, itt módosítható a kívánt mennyiség. A „Kuka” gomb segítségével a kiválasztott termék egyszerűen eltávolítható. A vásárlást a „A vásárlás folytatása” gomb megnyomásával folytathatja, újabb terméket tehet kosarába.

Amennyiben az Ügyfél a vásárlását befejezte, és szeretné megrendelni a kiválasztott terméket, úgy a „Kosár tartalma” majd a „Megrendelés” gomb megnyomásával folytathatja a vásárlási folyamatot. Ehhez, új felhasználóként regisztrálnia kell, vagy ha már korábban regisztrált, úgy felhasználónevével és jelszavával beléphet. Ezt követően a szállítási mód megadása és a fizetés megjelölése következik. Az adatok ellenőrzését követően a rendelés a „Megrendelés” gombbal lezárható.

A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Főoldalon található Regisztráció alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: név, telefonszám, egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. A regisztrációhoz be kell pipálni a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat megismeréséről és elfogadásáról szóló üres négyzetet.

A regisztráció érvényesítésére szolgáló visszaigazoló e-mailben küldött linkre kattintást követően a regisztráció véglegessé válik. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Az Ügyfél a regisztrációja megszüntetését a Weboldalon az erre szolgáló megfelelő űrlap kitöltésével és a Szolgáltató részére történő beküldésével kezdeményezheti. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt arról, hogy annak helyt ad vagy azt elutasítja.

A regisztráció megszüntetése csak akkor kérelmezhető, ha
az Ügyfél utolsó Webshopon keresztül végzett tranzakciója óta 30 nap eltelt; és
az Ügyfélnek nem áll fenn tartozása a Szolgáltató felé; és
az Ügyfélnek nem áll fenn túlfizetése a Szolgáltatóval szemben.

Az a) feltétel meghiúsulása esetén a kérelem a Szolgáltató részéről elutasításra kerül. A b) és c) feltételek meghiúsulása esetén – amennyiben a) feltétel teljesül – a tartozás befizetése illetve a túlfizetés visszafizetése után a Szolgáltató a kérelemnek helyt ad.
Amennyiben a Szolgáltató a kérelemnek helyt ad, az Ügyfél regisztrációja, valamint ezzel együtt az abban szereplő (személyes) adatok – a jogszabályi kötelezettség által megőrizni rendeltek kivételével – törlésre kerülnek.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívjuk figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt, rögzíti a szerződés létrejöttét, illetve a várható szállítás idejét. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve felmondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés az Ügyfél számára a Webshopba történő bejelentkezés után hozzáférhető, annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

Tekintettel arra, hogy az értesítés az Ügyfél által megadott e-mail címre történik, ezért annak elérhetősége az Ügyfél felelőssége.

A vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Megrendelés esetén a termék összesített ára a termék bruttó árának, és a kiszállítási hely alapján megszabott szállítási díjnak az összege.

A Weboldalról megrendelhető termékek árainak, továbbá a szállítási díjak megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os téves árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A fizetés módjai

A fizetés utánvéttel (készpénzben) vagy átutalással történhet, melyet a megrendelés véglegesítését megelőzően lehet kiválasztani.

A rendelés ellenértékét, a rendelés teljesítése előtt átutalással is kifizetheti. Ez esetben a megrendelési folyamat végén válassza ezt az opciót. Az átutalásra vonatkozó információk az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre kerül megküldésre. Fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a rendelés azonosítóját vagy a nevét. A megrendelés összegének a Szolgáltató bankszámláján történt jóváírását követően kerül a megrendelés teljesítésre.

A szállítás módja és költségei

A megrendelt terméket szállítmányozó szállítja házhoz a Szolgáltató az Ügyféllel egyeztetett költségen, majd e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban, az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén.

A házhozszállítás költsége hozzáadódik a webáruházban leadott rendelési összeghez, amely a visszaigazoló e-mailben kerül feltüntetésre. A csomagot átvevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Szolgáltató nem fogad el. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

Utánvéttel történő fizetési mód választása esetén a szállítmányozó csak abban az esetben adja át a csomagot az átvevőnek, amennyiben a megjelölt összeget az átvevő kifizeti.

A szállításnak a közvetve, vagy közvetlenül az Ügyfél hibájából történő meghiúsulása esetén, a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől a szállítási díj megtérítését.

A szállítás a termék megadott szállítási címre eljuttatását jelenti, azaz a a megrendelt termék(ek) szállítása kaputól kapuig történik. A szállításért felelős munkatárs anyagmozgatásra nem kötelezhető. Ettől eltérően a kiszállítást megelőzően kell megegyezni, amelyről emailben visszaigazolás szükséges

A házba vagy lakásba beszállítás, elemeltre felvitel (a kiszállítás költségen felül) külön költséget jelent. A beszállítási munkát kizárólag a Szolgáltató szakértő dolgozói végzik. Amennyiben a megrendelt termék nem fér be az ajtón vagy a kívánt helyre, ez nem az eladó felelőssége, cégünk visszavenni a terméket nem köteles!

A szerelési szolgáltatási igénylése esetén kérjen házba szállítási és szerelési árajánlatot. Az ajánlat elkészítéséhez szükségesek az Ön otthonának egyedi paraméterei. A Szolgáltató szakértő munkatársai végzik a szerelési munkálatokat. A szállító nem felel a talaj és a fal egyenetlenségéért. Ennek korrigálása nem a szállító feladata.

Elállás joga

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) 3. pont alapján fogyasztónak minősülő Ügyfél a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 napon belül – figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályaira – indokolás nélkül elállhat.

Amennyiben az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató részére. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Egyedi megrendelések esetében (bármilyen eltérés a Webshopban bemutatott termékek méretében, színében, funkcionalitásában, illetve egyéb tulajdonságaiban az Ügyfél kérésére, mely a szerződésben rögzítésre kerül) az elállás joga az Ügyfelet nem illeti meg, hiszen az adott terméket az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állították elő, vagy egyértelműen a személyére szabták.

Panaszkezelés

Vásárló a termékkel, a Webshopban történő vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a Szolgáltató Ügyfélszolgálati elérhetőségein jelentheti be.
Ügyfélszolgálat:
Telefonszám: (36) 516 326
Postacím: 3300 Eger, Állomás tér 5.
E-mail: info@fantaziabutoreger.hu*
Elérhetőség: Hétfő – Péntek: 9:00 – 17:00, Szombat: 9:00 – 12:00

Tájékoztatnánk kedves Vásárlóinkat, hogy ha bármilyen problémája, észrevétele van a megvásárolt termékkel kapcsolatban írásban szíveskedjenek jelezni, képekkel alátámasztva a termékkel kapcsolatos problémáját. A levelekre maximum 5 munkanapon belül írásos választ küldünk vásárlóinknak.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a méreteknél elfogadott eltérés 3%. Ha ezen felüli az eltérés, a reklamáció jogos. Amennyiben a fent említett 3%-on belüli az eltérés, a panasz jogtalan.

Kérjük, amennyiben recsegést, kattogást tapasztalnak, minden esetben győződjenek meg, hogy az ágy ténylegesen vízszintes helyzetben helyezkedik el. A recsegési hibák, akkor fordulnak elő, amikor az ágy egy kicsit meg van csavarodva. Ezek a talaj egyenetlenségéből adódnak.

Szavatosság

A Szolgáltató a megrendelt termékekre a Ptk. 6:159. § szabályai szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén az Ügyfél a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót (info@fantaziabutoreger.hu e-mail címen). Hibás teljesítés esetén a megrendelt terméket a Szolgáltató a Ptk. 6:159. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

elsősorban kijavítja vagy kicseréli,
ha a cserére nincs mód, úgy az Ügyfél választása szerint árengedményt ad,
vagy az Ügyfél a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – a fentebb meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfél esetleges termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, melyet a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthet.

Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján a Szolgáltató a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A jótállási Korm.rendelet alapján az Ügyfél kijavítást vagy kicserélést kérhet. Kötelező jótállás idő tartama 1 év.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Az Ügyfél által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok az 8.4 és a 8.5. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.
Az Ügyfél bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött levélben, vagy elektronikus levélben. A levélnek tartalmaznia kell:
az Ügyfél nevét, címét,
a termék megnevezését, vételárát,
a vásárlás időpontját,
a hiba bejelentésének időpontját,
a hiba leírását,
az érvényesíteni kívánt igényt.

Adatvédelem

A Szolgáltató nem jogosult az Ügyfél által a regisztráció során megadott személyes adatokat harmadik fél számára kiadni. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Az adatkezeléssel kapcsolatosan egyébiránt az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak, illetőleg a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Szerzői jogvédelem

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Felelősség

A Webshopban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább a teljesség igénye nélkül felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:

az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat,
bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal, illetve a Webshop akadálytalan működését és a rendelést,
bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, szoftverek nem megfelelő működése,
adatközlési vagy informatikai hibából eredő hibás ár feltüntetése,
bármely levél, illetve bármilyen adat elvesztése,
bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

A Szolgáltató bármikor szabadon megváltoztathatja bármelyik termék szállítási határidejét, a vásárlás feltételeit, szabályait. A változás Weboldalon történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. A termékek minden esetben az Ügyfél részére elküldött eladási árlistán feltüntetett áron, illetve a részére visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Egyéb

A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszonyra, továbbá jelen ÁSZF-re a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Ügyfél minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései irányadóak.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe

A vásárlók könyve a Fantázia Bútorüzletben elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bírósági eljárás

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek, bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Eger, 2022. február 28.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Shopping Cart